MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ
Yalıtım izalasyon , dış cepe kaplama  çevre düzenleme  çatı aktarma  hizmetleri  alanında faaliyet gösteren kuruluşumuzun ana hedefi, ülke ekonomisine katkıda bulunarak, çevre ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek, müşteri beklentilerini ve memnuniyetini sağlayarak ileri ki dönemlerde daha iyi noktalara gelebilmektir. Yeni teknolojileri sürekli takip ederek sunduğumuz yenilikçi hizmetleri günün bir adım ötesinde tutmayı amaç edinip, müşterilerimize en iyinin yanında en yeniyi ve güncel olanı sunmayı da hedeflerimizin arasında önemli bir unsur olarak benimsedik.
VİZYONUMUZ
  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaya, müşteri gereksinimlerini karşılamaya ve beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uymayı,
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Müşterilerimize karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemeyi,
  • Kalitemizden taviz vermeden, maliyetlerimizi düşürmeyi, verimliliği ve rekabet gücümüzü yükseltmeyi,
  • Karşılıklı güven ve saygının bulunduğu, tüm çalışanların kendini değerli hissettiği, kalite misyonumuzu yerine getirmek için çaba sarf edilen bir işyeri kültürü sağlamayı,
  • Genç çalışanlarımızı; sorumluluk ve dürüstlük ilkelerini ön planda tutarak eğitmeyi ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişime açık, verilen yetkileri kullanmaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarını sağlamayı, görevimiz olarak kabul ediyoruz.
  • "Kalite, yenilik ve tasarıma ilişkin özel bir tavra sahip olunmalı" ana temasıyla sektördeki yerimizin sorumluluğunu taşıyan ve kendisi ile yarışan bir marka olarak var olanla yetinmemek bizim için en önemli ilkedir.